Thông minh nhất!

Bà mẹ hỏi con trai:
– Sao hôm nay con về sớm thế?
– Bởi vì con là người duy nhất trả lời được câu hỏi của thầy.
– Ôi con trai mẹ hôm nay thông minh thế? Thầy hỏi gì nào?
– Dạ thầy hỏi Sáng nay ai đi học trễ và trèo rào vào lớp?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.