Thông minh nhất!

Bà mẹ hỏi con trai:
– Sao hôm nay con về sớm thế?
– Bởi vì con là người duy nhất trả lời được câu hỏi của thầy.
– Ôi con trai mẹ hôm nay thông minh thế? Thầy hỏi gì nào?
– Dạ thầy hỏi Sáng nay ai đi học trễ và trèo rào vào lớp?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *